טיפול בפסולת

פסולת – מה שנותר אחרי שנעשה שימוש בחומרים ואינו רצוי עוד על ידי המשתמש. פסולת הנוצרת במהלך שימוש מסוים עשויה לשמש כחומר גלם לשימושים אחרים.

הטמנה – פתרון לפסולת עירונית מעורבת הנהוג במדינה מאז ומתמיד באופן חוקי ובלתי חוקי כאחד. מטמנה היא אתר (לעיתים מחצבה נטושה) אליו מובאת הפסולת. מטמנה מוסדרת היא מטמנה שבה מונחת הפסולת על יריעות איטום, הפסולת המובאת אליה נכבשת עם כלים כבדים לצמצום נפחה ומכוסית מדי יום בשכבת עפר כדי למנוע פיזורה ע"י בעלי חיים ובעלי כנף. מטמנה פיראטית היא אתר לא מאושר ולא מוסדר הממוקם בשולי ישובים שבהם תפקוד הרשות המקומית לקוי והיא אינה מפנה את הפסולת לאתר מוסדר ותקני. הפסולת במקרים שכאלה מובאת ע"י התושבים ומעת לעת נשרפת במקום. 

פסולת עירונית

פסולת עירונית מוצקה בישראל - MSW