פתרונות לטיפול בפסולת, בניה ירוקה, קיימות ואנרגיה מתחדשת

א. מענה בע"מ הוקמה בתחילת 2009 כדי לקדם נושאי הקיימות ואיכות הסביבה בישראל. החברה עוסקת בייעוץ וליווי בניה ירוקה,  הכנת תכניות אב לקיימות ואנרגיה מתחדשת ומשרתת יזמים, קבלנים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ולקוחות פרטיים.

לחברה קשרי עבודה עם חברות בארץ ובחו"ל המתמחות בתחומים אלה. החברה עוסקת בייעוץ וליווי פרויקטי בניה ירוקה ופרוייקטים לטיפול בפסולת מעורבת ומופרדת.

התחממות כדור הארץ כבר אינה עניין תיאורטי או מדעי. תופעות טבע קיצוניות המתרחשות בתדירות הולכת וגוברת הפכו את השפעת גזי החממה למוחשית לכל.

העולם המערבי משנה את דרכיו ומתחיל לצמצם את פליטות גזי החממה באמצעות צמצום צריכת האנרגיה, הפחתת שריפת דלקים פוסיליים בתחנות הכוח, הרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת, וצמצום פליטת גזי חממה מפסולת אורגנית.

ישראל, אף כי השפעתה היחסית על העולם קטנה, מתחילה אף היא לנקוט באמצעים אלה שיקטינו את פליטת גזי החממה משטחה.

לצורך כך החלה החברה בפעילות להטמעת ויישום עקרונות הבניה הירוקה, לקידום ייצור אנרגיה מתחדשת ולקידום השימוש בטכנולוגיה מתקדמת לטיפול בפסולת אורגנית כתחליף להטמנה במטמנות.

א. מענה מקדמת תחומי פעילות אלה בישראל