בניה ירוקה

בנייה ירוקההתחממות כדור הארץ המאיימת לשנות את חיינו ואת חיי הדורות הבאים, נגרמת עקב פליטת גזי חממה לאטמוספרה. להתחממות זו השלכה קיומית על אוכלוסיית האדם, החי והצומח בעולם כולו.

בניה ירוקה, המהווה אחד מיסודות הקָייָמוּת (סגנון חיים ופיתוח השואף לצמצום הפגיעה בסביבה) תורמת להפחתת ההתחממות הגלובלית.

גז החממה הנפוץ ביותר, דו תחמוצת הפחמן, נפלט בכל תהליכי שריפת הדלקים הפחמנניים (הפוסיליים) המשמשים לצרכי תחבורה, ייצור חשמל, תעשייה, שירותים, דיור וכו".

למה בניה ירוקה?

40% מהאנרגיה המופקת בעולם המערבי נצרכת במבנים, רובה המכריע משמש לחימום קירור ותאורה לסביבת חיינו.

יישום עקרונות של בניה ירוקה מצמצם את צריכת האנרגיה הזו ובכך מפחית את פליטת גזי חממה לאטמוספירה, חוסך משאבי טבע מתכלים ומאפשר חסכון כספי משמעותי.