השפעת תקן בניה ירוקה על החסכון באנרגיה

הדגמה באמצעות מקרה בוחן

שני בתים נבנו באותו ישוב, באותו זמן ובאותה שכונה על פי אותה תכנית. שטח שני הבתים זהה.
בית א' נבנה בבניה רגילה ובבית ב' ייושמו מספר שינויים, כדי לשפר את התכנון ולהתאימו לתקן בניה ירוקה.

בית עם התאמה לתקן בניה ירוקה
בית ב' – בוצעה התאמה לתקן בנייה ירוקה
בית שנבנה בבניה רגילה
בית א' – בניה רגילה

צריכת האנרגיה של שני הבתים מבוססת על חשמל בלבד. הושוותה צריכת החשמל של המשפחות המתגוררות בשני הבתים באותה התקופה בדיוק (בדיקת המונים בוצעה באותם התאריכים בדיוק).

להלן נתוני צריכת החשמל של שתי המשפחות, על פי שלושה חשבונות חשמל עוקבים:
(מסתיו 2012 עד אביב 2013)

תקופת החשבון ← אוקטובר-נובמבר דצמבר-ינואר פברואר-מרץ יחידת מדידה ↓
בית א'
(בניה רגילה)
845 2275 1919 [קוט"ש]
בית ב'
(מותאם לתקן בניה ירוקה)
756 1784 1298 [קוט"ש]
הפרש בצריכת החשמל 89 491 21 [קוט"ש]

ניתן לראות, כי בחודשי החורף צורכת המשפחה המתגוררת בבית ב' שהתכנון שלו הותאם לדרישות תקן בניה ירוקה כ-500 קוט"ש פחות, מהמשפחה המתגוררת בבית דומה מאוד שנבנה בבנייה רגילה.

תוצאה זו מרשימה עוד יותר אם בוחנים את מאפייני המשפחות המתגוררות בבתים אלה: בבית א' שנבנה בבניה רגילה מתגורר זוג. בבית ב' שבו נערכו מספר שינויים בפתחי הבית, בגובה התקרה, בבידוד הקירות וכו' מתגוררים זוג + שני ילדים.

כיצד ניתן לחסוך באנרגיה בבית שלי?