קבלת תו ירוק

איך עושים את זה? שיטת העבודה:

קבלת תו בניין ירוק ממכון התקנים מחייב עמידה בדרישות התקן. על הוכחת עמידה בכל אחת מהדרישות מקבל הבניין ניקוד. לקבלת תו בניין ירוק נדרשות 55 נקודות. לקבלת תו בניין ירוק מצטיין נדרשות 75 נקודות.

מלווה הבניה הירוקה עובד מול היזם, האדריכל והמתכננים השונים כיועץ בניה ירוקה. ליוווי הבניה הירוקה מתבצע תוך תאום הדוק בין המלווה ובין האדריכל ויתר המתכננים והיועצים. המלווה מסייע ליזם, לאדריכל וליתר המתכננים והיועצים להגיע לתכנון המיטבי האפשרי מבחינת דרישות התקן והאילוצים בשטח. המלווה מסייע בהטמעת עקרונות הבניה הירוקה בתכנון וכן בהמשך מהלך הבניה שכן התקן (תקן בניה ירוקה) מתייחס גם לתהליך הבניה עצמו. תקן בנייה ירוקה מחייב עמידה בדרישות חובה אך מאפשר גם "דרישות בחירה" המאפשרות גמישות מסויימת בתכנון.  במידה ומעוניינים לקבל תו בניין ירוק, מסייע יועץ הבניה הירוקה בבחירת מרכיבי הבניה הירוקה שיביאו את הבניין לרמת הניקוד הדרושה ע"י התקן באופן שיאפשר קבלת תו בניין ירוק ממכון התקנים.

בתום התכנון, אם רוצים לקבל ממכון התקנים תו בניין ירוק, יש להציג את התכנון לאנשי מכון התקנים, להכין את המסמכים המוכיחים עמידה בדרישות התקן ואת טבלת הניקוד בו מבקשים הכרה. מכון התקנים, במידה והמסמכים שהוצגו אכן מתירים זאת, מאשר ליזם לפרסם כי הבניין עתיד לקבל תו בניין ירוק. בתום הבנייה מגיש מלווה הבניה הירוקה למכון התקנים תוכניות "as maid" ומסמכים להוכחת ביצוע העבודה ע"פ התכנון. נציגי המכון מגיעים לבניין, מוודאים שהבנייה אכן בוצעה ע"פ התכנון וההנחיות ובמידה והם נוכחים כי כך אכן נעשה הם מעבירים ליזם תו בניין ירוק. המלווה, בהכירו את דרישות מכון התקנים, מלווה את התהליך עד סיום הבניה וקבלת התו.

בניה ירוקה – בתים פרטיים

חתירה לקבלת תו בניין ירוק לבית פרטי אפשרית כמובן, אך ניתן לבנות בית פרטי ע"פ עקרונות הבניה הירוקה גם ללא קבלת אישור מכון התקנים. יישום הנחיות התקן (ת"י 5281) יובילו לחסכון באנרגיה ומים אם יבוצעו ככתבן. לצורך השגת תוצאות מיטביות רצוי להיעזר ביועץ בניה ירוקה – מלווה בניה ירוקה שיסייע למשפחה הבונה ולאדריכל בהטמעת עקרונות הבנייה הירוקה בתכנון, יחשב ויגדיר את הבידודים הדרושים, גודל הפתחים, כיוון החזיתות ושאר הפרמטרים הרלוונטיים ע"פ הנחיות התקנים הרלוונטיים.

"יירוק" בית או מבנה קיים

יישום עקרונות הבנייה הירוקה בעת שיפוץ או השבחה "ירוקה" של בית או מבנה קיים, אפשרי. הגמישות עלולה להיות פחותה מזו הקיימת כאשר מתכננים ובונים בניין חדש כיון שחלק ממרכיבי הבניה הירוקה חסרים או בנויים באופן שאינו ניתן לשינוי. מאידך, כיון שמבצעים שיפוץ או הרחבה, ניתן בדרך כלל ניתן ליישם שיפורים שונים ול"יירק" גם בית או מבנה קיים. זו פעולה מומלצת גם בבתים או מבנים קיימים למי שמעוניין בהפחתת עלויות האנרגיה הנצרכת הן למיזוג בקיץ והן לחימום בחורף. גם בבית קיים ניתן בד"כ לשלב  באופן מלא או חלקי מערכת מים אפורים שתחסוך מים שפירים ובעיקר בעלויות צריכת המים. מומלץ לבדוק תמיד את נושא האורור הפסיבי והתאורה הטבעית ולנסות לשפרם.

את יישום עקרונות הבניה הירוקה ניתן ורצוי לבחון בכל עת אך בעיקר כאשר עומדים בפני שיפוץ או הרחבת הבניין.

איך ניתן להסתייע בנו?