טיפול בפסולת

פסולת – מה שנותר אחרי שנעשה שימוש בחומרים ואינו רצוי עוד על ידי המשתמש. פסולת הנוצרת במהלך שימוש מסוים עשויה לשמש כחומר גלם לשימושים אחרים.

הטמנה – פתרון לפסולת עירונית מעורבת הנהוג במדינה מאז ומתמיד באופן חוקי ובלתי חוקי כאחד. מטמנה היא אתר (לעיתים מחצבה נטושה) אליו מובאת הפסולת. מטמנה מוסדרת היא מטמנה שבה מונחת הפסולת על יריעות איטום, הפסולת המובאת אליה נכבשת עם כלים כבדים לצמצום נפחה ומכוסית מדי יום בשכבת עפר כדי למנוע פיזורה ע"י בעלי חיים ובעלי כנף. מטמנה פיראטית היא אתר לא מאושר ולא מוסדר הממוקם בשולי ישובים שבהם תפקוד הרשות המקומית לקוי והיא אינה מפנה את הפסולת לאתר מוסדר ותקני. הפסולת במקרים שכאלה מובאת ע"י התושבים ומעת לעת נשרפת במקום.

פסולת עירונית
פסולת עירונית מוצקה בישראל – MSW

איך ניתן להסתייע בנו?

לחברה ידע רב בנושא ניהול פסולת בגרמניה ובספרד וכן קשרי שיתוף פעולה עם חברות בגרמניה ספרד והולנד. לחברות אלה, המספקות ציוד ומקימות מפעלי טיפול בפסולת, ניסיון רב ומוכח בהקמת מפעלים רבים, הן במדינותיהם והן במפעלים שהקימו במדינות אחרות, מפעלים הפועלים בהצלחה מוכחת כחלופת הטמנה למירב הפסולת ולייצור חשמל מהפסולת האורגנית. לחברה קשר עם בנקים וגורמי מימון לא בנקאיים לצורך מימון חלקי לקראת סגירה פיננסית.

ניתן לפנות לייעוץ בנושאים הבאים: הקמת מפעל לטיפול בפסולת, מתקן לטיפול בפסולת, הצעת מחיר להפעלת המודל העסקי ו\או לייעוץ כולל לצורך הקמת מפעל למיחזור פסולת.