מיחזור פסולת בישראל

אחוז הפסולת הממוחזרת במדינת ישראל נמוך יחסית למקובל ולמתבצע במדינות המערב ועומד על כ- 25%. רוב הפסולת מועבר ישירות להטמנה, ללא כל טיפול נוסף.

חלק קטן מהפסולת בישראל מועבר למיון במספר תחנות מעבר ממיינות. לתחנות אלה מגיעה כיום פסולת מעורבת. הפסולת עוברת מיון לפסולת אורגנית ולרכיבים שונים של פסולת לא אורגנית אותם ניתן למכור כחומרי גלם ליצור מוצרים מחומר ממוחזר. יתרת הפסולת מועברת מתחנות המעבר הממינות לאתרי הטמנה. פסולת אורגנית במידה והופרדה מועברת למתקני ייצור קומפוסט.

נייר וקרטון מופרדים בישראל חלקית על ידי תושבים המביאים אותם באופן וולנטרי למיכלי איסוף של חברת אמניר. חברת אמניר אוספת את הנייר והקרטון ומפיקה מהם חומר גלם למפעלי הנייר.

בקבוקי שתייה קטנים מזכוכית ופלסטיק נאספים בנקודות איסוף שונות תמורת דמי הפיקדון המשולמים באמצעות תאגיד המיחזור אל"ה.
מפעלי מיחזור צמיגים שהוקמו בישראל, מדווחים על קשיי שיווק תוצרתם בארץ עקב יבוא גומי צמיגים ממוחזר מחו"ל.

תהליכים חדשניים להפקת שמנים ומשחות פרפיניות או דמויי פרפין ממיכלי פלסטיק שונים, יאפשרו הקמת מפעלים למיחזור מיכלי פלסטיק אלה לשימוש במוצרים קוסמטיים ופרמצבטיים כתחליף למשחות פרפיניות המופקות מנפט בבתי הזיקוק.
תהליכי מיחזור פסולת מתחילים בהפרדת הפסולת העירונית המעורבת לפסולת אורגנית (זרם רטוב) ופסולת אנאורגאנית.