מים אפורים

שנות בצורת רבות ורצופות  וכן גידול אוכלוסיית המדינה, בצד הזנחה מתמשכת של איגום והחדרת מי הגשמים הזורמים ברובם לים ושל פיתוח מקורות מים חלופיים, יצרו מצוקת מים בישראל ההולכת ומעמיקה משנה לשנה. כדי להפחית את השימוש במים וכדי הפוך את ייצורם לאטרקטיבי מבחינה כלכלית, הועלה מחירם בעשרות אחוזים.

מים אפורים להשקיית גינות ולהדחת אסלות כתחליף לשימוש במים שפירים, יכול לחסוך כמויות משמעותיות של מים שפירים, להקל על מצוקת המים במדינה ולהפחית את עלויות המים למשתמש בהם.

מים אפורים - מערכת ביתית

מים אפורים – הגדרה

"מים אפורים" המוכרים גם כ"דלוחין", הם מים שמקורם בכיורי רחצה ביתיים, מקלחות, אמבטיות וכן מכונות כביסה ביתיות. מים אלה, אחרי שעברו טיפול לסילוק חומרים שנוספו להם במהלך השימוש, יכולים לשמש להשקיה ו/או להדחת אסלות כשימוש חוזר ובכך להפחית את צריכת המים ועלותם.

שפכים ביתיים

שפכים מוגדרים כפסולת נוזלית שמוצאה מן האדם, בע"ח ותעשייה, כתוצאה משימוש ביתי, תעשייתי או חקלאי. השפכים עלולים לשמש מעבירי מחלות ומקורות לזיהום מי שתיה, לגרום למפגעי תברואה ו/או מפגעים אסתטיים. שפכים ביתיים מהווים כ- 80% ממי הצריכה. מלבד חומרים אורגניים, אנאורגניים וחלקיקים מרחפים עלולים השפכים הביתיים להכיל פתוגנים – גורמי מחלה שונים.

מים שחורים

"מים שחורים" או בשמם האחר – "שופכין" או "שפכים", הם מים שמקורם באסלות ובכיורי מטבח. במים שחורים מורשית ע"פ חוק לטפל רק המדינה או תאגידים שהוסמכו לכך ע"י המדינה. גורמים אלה מוסמכים להפעיל מט"שים (מפעלי טיפול שפכים) ולהפיק בהם מים מושבים המיועדים לשימוש חקלאי. השפכים מגיעים למט"שים בצנרת מערכת הביוב.

מים שקופים

מים שקופים הם מים נקיים שהתעבו במתקני קירור ומיזוג נאספו ונאגרו במערכת המונעת זיהומם. מקור נוסף למים שקופים יכולים להיות משטחים עליהם מתעבה טל הנאסף גם הוא באופן המונע זיהומו. בבניין משרדים מרובה מזגנים או בבתי קירור עתירי משטחים קרים ניתן לאסוף מים שקופים בכמויות ניכרות היכולים לשמש גם הם להשקייה ו/או להדחת אסלות.