מים אפורים בישראל ובעולם

חקיקה בישראל ובעולם

חוקים המסדירים את השימוש במים אפורים קיימים במדינות רבות בעולם. המדינות המובילות בתחום זה הן ארה"ב ואוסטרליה אך חוקי מים אפורים קיימים כיום במדינות רבות בעולם, כולל שכנותינו קפריסין וירדן שהקדימו בנושא זה את ישראל.
החוק האמריקאי נוסח בתחילה באריזונה, מדינה מדברית הסובלת ממוצקת מים מתמשכת כבר שנים רבות. בהמשך אומץ חוק זה ע"י קליפורניה ולאחר מכן ע"י מדינות נוספות רבות בארה"ב.

עיקרי החוק האמריקאי:

א.מים אפורים הם מים שמקורם במקלחות וכיורי רחצה. אין להשתמש במים ששמשו למטרות אחרות (רחיצת מכוניות למשל)
ב.השימוש במים אפורים מותר בשטח הצמוד לבית בו נוצרו מים אלה. אין להעבירם לשימוש בשטח שהוא מחוץ לתחומי המגרש הצמוד למבנה.
ג.ניתן לאגור מים במיכל שנפחו עד 250 ליטר.
ד.את המים האפורים הנוצרים בבית ניתן לאגור מים למשך זמן שלא יעלה על 24 שעות.
ה.במים האפורים ניתן להשתמש להשקיה ו/או להדחת אסלות.

חקיקה זו כוללת בחלק מהמדינות בהם היא תקפה בארה"ב סעיפים נוספים המגדירים הקלות מס להם זכאי מי שיתקין בביתו מערכת מים אפורים. מדינות נוספות בעולם אימצו גישה זו וחוקקו חוקי מים אפורים מקומיים.

חקיקה בישראל:
לאחרונה עבר בכנסת בחקיקה טרומית חוק מים אפורים המתיר אגירה ושימוש במים אפורים במבני ציבור. החוק הישראלי מבוסס אף הוא על החוק האמריקאי. החוק הישראלי שונה מהחוק האמריקאי בכך שהוא מגביל את הקמת מערכות מים אפורים למבני ציבור בלבד.

משרד הבריאות הישראלי, שהתנגד שנים רבות בנחרצות לכל הקמת מערכות מים אפורים, הסכים לחקיקת חוק המתיר הקמת מערכות מים אפורים במבני ציבור כיון שמבנים אלה מנוהלים ע"י גורמים מקצועיים המפוקחים ע"י הרשויות. בשלב זה ממשיך משרד הבריאות להתנגד להחלת חוק זה על בתים פרטיים עקב חששו מאחזקה לקויה של המערכות הביתיות העלולה (לדעתו) לגרום לתחלואה.

המאמצים בכנסת להרחבת חוק מים אפורים והחלתו על בתים פרטיים – נמשכים. לנוכח מצב המים השפירים במדינת ישראל אין ספק שבסופו של דבר יישאו מאמצים אלה פרי והשימוש במים אפורים יותר גם בבתים פרטיים.

יש לציין כי אין מניעה חוקית לביצוע התשתית הדרושה להקמת מערכת מים אפורים בבתים פרטיים. כדאי מאוד לבצע הכנות אלה בעת הקמת בית חדש כדי לחסוך עלויות גבוהות יותר אם יוקמו תשתיות אלה בשלב מאוחר אחרי שהבית, הגינה ופיתוח החצר יושלמו.

חוק המים מתיר את הטיפול במי שפכים בישראל לממשלה או לגורמים שהוסמכו על ידה – בלבד. אלא שחוק זה מתייחס ל"שופכין" ואינו מתייחס ל"דלוחין".

למי  כדאי להקים מערכת מים אפורים?

לכולם!

כל מי שעומד לבנות או לשפץ בית או בניין מגורים או מבנה ציבור, יכול להפחית את צריכת המים השפירים במבנה, לתרום לחסכון במים ולהפחתת עלויות האחזקה לאור החסכון הכספי הצפוי אחרי החזר ההשקעה.