מערכת מים אפורים

במה תוכל להסתייע בנו?

להבדיל מחברות המשווקות מוצרי מדף סטנדרטיים, א. מענה מאפשרת רכישת מערכת "תפורה" למידות וצרכי הלקוח.

אחרי בירור התנאים הטופוגרפים במגרש בו תותקן המערכת, מיקום הבית/המבנה ומערכת הביוב במגרש, מיקום חדר/י הרחצה והכביסה, כמות המים האפורים שהמבנה מייצר, ייעוד המים האפורים ותחום התקציב המיועד, מוגשת ללקוח (לאחר ביצוע התשלום) תוכנית להקמת מערכת מים אפורים המתאימה לביתו. את המערכת יכול הלקוח לרכוש כקיט להתקנה עצמית או (תמורת תשלום נוסף) כמערכת מותקנת.

יש לזכור כי תנאי להקמת כל מערכת מים אפורים – קיום נקודת חשמל ונקודת ביוב לקליטת המים האפורים בחורף.