נורות CFL – סיכונים בריאותיים

נורות CFL – מדוע לא רצוי להשתמש בהן?

המאמר הקודם עסק בסיכוני הכספית הטמונים בנורות פלורסנט ובנורות CFL (נורות פלורסנט לכל דבר). כל נורה שכזו מכילה כספית, הן כאדים חופשיים והן כתרכובת (עם זרחן) המצפה את הנורה מבפנים. כאשר הנורה פועלת, פולטים אדי הכספית קרינת UV הגורמת לתרכובת הזרחן כספית לפלוט אור נראה המשמש לתאורה.

כספית המגיעה לגוף, מצטברת. ככל בעלי החיים, גם האדם אינו יכול להפרישה. מדובר בחומר רעיל מאוד שלו השפעה שלילית על הבריאות, הזיכרון ומצב הרוח. לכן אסור לשאוף אדי כספית! כספית המגיעה לקרקע, מזהמת אותה ואת מי התהום.

כל נורת פלורסנט או CFL שהוחלפה, הופכת מיידית לפסולת רעילה ומסוכנת. יש לטפל בה בהתאם.

במדינות  OECD אחרות, מוסדר הטיפול בנורות פלורסנט תקולות בתקנות וחוקים. הציבור הרחב מיודע להם ולסיכונים הכרוכים בשבירת הנורות ובהטמנתן. בישראל הוסברו לציבור יתרונות השימוש בנורות אלה, אבל לא דבר על הסיכונים למשתמש ולסביבה, על האיסור להשליך נורות אלה למכולות (פן ישברו ואדי הכספית יישאפו ע"י מאן דהוא) ואיסור הטמנתם (כדי למנוע זיהום קרקע ומים).

מחמת קוצר היריעה, לא התייחס המאמר הקודם לסיכונים בריאותיים להם חושף אותנו השימוש בנורות אלה. סיכונים אלה, שנחקרו ותועדו בעיתונות המדעית, הם נושאי המאמר שלהלן. בסופו נתייחס קצרות גם לפתרונות שיש ליישם, הן למניעת סיכוני הכספית והן להחלפת נורות CFL לנורות לד (LED), כמענה לסיכונים הבריאותיים [12].

קרינה אולטרה סגולה

להבדיל מאור בתחום הנראה והאינפרא-אדום הנפלט ממנורות הליבון, פולטות נורות פלורסנט ו-CFL אור בתחום הנראה והאולטרה-סגול. אור אינפרא-אדום מחמם ועלול לגרום לכוויות, אבל אינו גורם לשינויי מבני ברקמות ובתאים. אור אולטרה-סגול לעומתו עלול, בתנאים מסוימים, לגרום לשינויי DNA וליצירת פגמים בתאים. במחקר שערכה סוכנות הלאומית הבריטית לבריאות הוכח כי חשיפה לתאורת פלורסנט המצויה במרחק של 30 ס"מ מאדם למשך שעה אחת ביום, מצטברת לקרינה ברמה גבוהה מהרמה המותרת על ידי התקן האירופאי [3]. לכן, לא רצוי למקם עובדים בסמיכות מקום לנורות אלה או להשתמש בהן במנורות שולחן. מרחק מינימלי מומלץ בין מנורת פלורסנט לאדם לשהות ממושכת נטולת סיכון (מבחינה זו) הוא 1.5 מטר.

מנורות CFL
נורות CFL

ממחקר ותיק ומצוטט שפורסם ב- scienceבשנת 1980, עולה כי תרביות תאים חיים של עכברים שנחשפו למנות זהות של אור פלורסנטי ואור UV, עברו שינויים ממאירים דומים. נמצאה קורלציה גבוהה בין הממאירות, שנוצרה בתאים, למנות האור להן הם נחשפו [10]. מידע זה תומך ומאשש את הנחיית המועצה הלאומית הבריטית לבריאות שהוזכרה לעיל.

ממחקרים, שפרסם פרופ' אברהם חיים (אוניברסיטת חיפה), עולה כי הקרינה הנפלטת מנורות פלורסנטיות מגדילה סיכון לסרטן הערמונית וסרטן השד [11].

את סיכוני ה- UV שתוארו לעיל ניתן להפחית מאוד, אם משתמשים בנורת CFL מזוודת בכיסוי מגן – Encapsulated  CFL, מס' 2 בתמונה.  באופן דומה ניתן לומר כי נורות פלורסנט מכוסות בכיסוי, כנראה חושפות את המשתמש לסיכון מופחת.

השפעה על המערכת ההורמונאלית

החשיפה לאור בערב ובלילה פוגעת בהפרשת מלטונין, הורמון שהגוף מפריש לדם כאשר היום מחשיך והאור בסביבתנו נחלש. המלטונין מאותת לגוף שהגיעה העת לישון. אור לבן מדכא את הפרשת המלטונין יותר מהאור הצהוב ממנורות להט. ככל שספקטרום האור קרוב יותר ללבן, הפרשת המלטונין פחותה יותר בהשוואה לאור המוגדר כחם [2]. חשיפה לאור לפני השינה, בפרט לאור לבן, מובילה להפרעות שינה. למלטונין תפקודים חיוניים נוספים: הוא משמש כנוגד חמצון חשוב [6] השומר על מולקולות ה- DNA בגרעיני התאים משיבוש [8], כנוגד דלקת וכמפעיל של תאי דם לבנים במערכת החיסון [7]. נמצא קשר בין רמות נמוכות של מלטונין לסיכוי גבוה יותר לתחלואה במחלות ממאירות [9]. מסתבר כי אור לבן מעכב את הפרשת המלטונין פי 5 בהשוואה לאור צהוב חם [1].

ריצוד

השפעה שלילית נוספת של נורות אלה היא הריצוד. רובנו איננו מודעים להבהובים המהירים של נורות הפלורסנט, אך הריצוד עלול לגרום לתחושה לא נעימה אצל אנשים הרגישים לכך. על האוכלוסיות הרגישות לריצוד נמנים אוטיסטים, חולי אפילפסיה, פיברומלגיה, וכן בעלי רגישויות הגורמות לכאבי ראש ועייפות עיניים בעת צפייה בטלוויזיה או במסך מחשב.

מה הפתרון? 

מי ששרד את שני חלקי המאמר, מבין מדוע רצוי להימנע משימוש בנורות פלורסנט וCFL- ושואל את עצמו, מה כן? מה עושים עם כל הנורות בבית? במשרד? במשק?

הפתרון צריך להיות מערכתי. האזרח או המפעל הבודד יתקשה בהתמודדות עצמית.           על המדינה להתארגן, כפי שהתארגנו מדינות ה-OECD ולטפל בנורות תקולות כפי שמטפלים בפסולת רעילה ומסוכנת. יש להגדיר ולמסד את שיטת הטיפול (קיים ידע בעולם ובישראל), את נקודות האיסוף, מיקום מתקני טיפול, שיטת השינוע ואת האחריות הכוללת והפרטנית לכל שלב בטיפול. אחרי שתוקם התשתית הנדרשת לטיפול, יונגש המידע לציבור הרחב באמצעות קמפיינים תקשורתיים שמשרדי הגנ"ס, האנרגיה והבריאות יודעים לארגן.

עד לפריסת מערך טיפול מלא זה שאינו באחריות מי מהקוראים כרגע, על המועצה ליזום פתרון משלה, גם אם זמני. עליה להנחות את הישובים והתושבים בנושא זה, מדובר בבריאותנו. אף כי אסור לשבור את הנורות או להטמין אותן, איני משלה את עצמי שמשהו יקרה מחר. מה שהיה הוא שיהיה, אלא אם הציבור ילחץ וידרוש זאת מהמועצה.

מענה נאות לסיכונים הבריאותיים הוא הקפדה על טווחי בטחון מנורות הפלורסנט והחלפתן ההדרגתית בנורות לד (LED). ככל שיותר מהמידע לעיל יחלחל למודעות הציבור, יוחלפו יותר פלורסנטים ו-CFL שיתקלקלו  בנורות LED וסיכונים אלה יפחתו. לנורות לד מוקדש המאמר הבא.

מקורות:

 1. J Environ Manage. 2011 Oct;92(10):2714-22. Epub 2011 Jul 13.

Limiting the impact of light pollution on human health, environmentand stellar visibility. Falchi F

 1. Eur J Cancer Prev. 2007 Aug;16(4):357-62. Prevention of melatonin

suppression by nocturnal lighting: relevance to cancer. Kayumov L

 1. "Emissions from compact fluorescent lights" (PDF). Health Protection

Agency. 2008. Retrieved 2009-08-31.

 1. Havas M (2008). "Dirty electricity elevates blood sugar among electrically

sensitive diabetics and may explain brittle diabetes". Electromagn Biol Med 27 (2): 135–146. PMID 18568931

 1. Am J Ind Med. 2008 Aug;51(8):579-86. A new electromagnetic exposure

metric: high frequency voltage transients associated with increased cancer incidence in teachers in a California school. Milham S

 1. 2005 Jul;27(2):119-30. Antioxidative protection by melatonin:

multiplicity of mechanisms from radical detoxification to radical avoidance. Hardeland R

 1. J Neuroimmunol. 2005 Aug;165(1-2):139-49. Anti-inflammatory actions

of melatonin and its metabolites, N1-acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine (AFMK) and N1-acetyl-5-methoxykynuramine (AMK), in macrophages. Mayo JC

 1. Reiter RJ, Acuña-Castroviejo D, Tan DX, Burkhardt S (June 2001). "Free

radical-mediated molecular damage. Mechanisms for the protective actions of melatonin in the central nervous system". Ann. N. Y. Acad. Sci. 939: 200–15

 1. Schernhammer ES, Rosner B, Willett WC, Laden F, Colditz GA, Hankinson

SE (June 2004). "Epidemiology of urinary melatonin in women and its relation to other hormones and night work". Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 13 (6): 936–43

 1. Fluorescent light induces malignant transformation in mouse embryo cell

cultures. Kennedy AR, Ritter MA, Little JB. Science. 1980 Mar 14;207(4436):1209-11.

 1. השלכותיה של התאורה המלאכותית בלילה על בריאות האדם, פרופ' חיים אברהם

בטיחות – בטאון המוסד לבטיחות וגהות גיליון אוקטובר-נובמבר 2014.

 1. הסכנות בשימוש בנורות חסכניות ואמצעי הזהירות הנצרכים, אתר בי"ח רמב"ם, ד"ר גיל

    יוסף שחר (M.D)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *