שאלות נפוצות

טיפול בפסולת

האם מפעל טיפול בפסולת יכול להיות כלכלי?
בהחלט כן. מודל כלכלי שמרני שהוכן למפעל ייצור ביוגז בתהליך עיכול אנאירובי המפיק חשמל מצביע על כלכליות המפעל. שיעור הרווחיות תלוי כמובן בדמי הטיפול שגובה המפעל על כל טון מטופל (Tipping fee) בגודל המפעל, עלות ההקמה ותנאי המימון. לפרטים נא לפנות ל- א. מענה בע"מ.

מה איכות הקומפוסט המופק במפעל?
איכות הקומפוסט מעולה. הקומפוסט נקי ואיכותי ויכול לשפר מאוד את תנובת השדות. ממידע הרווח בקרב חלק מיצרני הקומפוסט עולה כי בדרך כלל נמנעים החקלאים משימוש נרחב בקומפוסט המיוצר מפסולת. מבדיקה עם חקלאים עולה כי רמת הניקיון המאפיינת את הקומפוסט המיוצר מפסולת אינה תואמת את צרכיהם.

מבדיקת הקומפוסט המיוצר במפעלי עיכול אנאירובי יבש בגרמניה, עולה כי רמת הניקיון מעולה והביקוש לקומפוסט עולה על ההיצע.

מה מידת הבטיחות של מפעל המייצר ביוגז?
מיכלי אחסון הגז הנוצר, צנרת הגז וכל מערכות הטיפול בגז מבוצעים בכפוף לתקנים גרמניים מחמירים. נוהלי העבודה מוגדרים ומבוקרים על ידי מערכת הבקרה הממוחשבת שאינה מאפשרת פתיחת דלתות תא העיכול קודם לביצוע מלא של תהליך מובנה הכולל מעבר מוצלח של בדיקות תכולת המתאן בתעלת העיכול. כל מערכות המתקן מתוכננות ומבוצעות כמערכות Fail safe על פי תקנים גרמניים מחמירים.

בניה ירוקה

מה הכשרתו של מלווה בניה ירוקה ומה תפקידו?
מלווה בניה ירוקה הוא אדם בעל רקע מקצועי בתחומים רלוונטיים לבניה ירוקה כגון: אדריכלות, הנדסת בניין, תכן תרמי ומעבר חום, שהוכשר והוסמך ע"י מכון התקנים ללווי התכנון וההקמה של בניינים ירוקים. מלווה בנייה ירוקה מכיר היטב את התקן וביכולתו לייעץ ולהמליץ למזמין העבודה על האמצעים בהם עליו לנקוט על מנת לעמוד בדרישות התקן. מלווה הבניה הירוקה נפגש עם האדריכל וצוות התכנון ומסייע להשגת תכנון אנטגרטיבי ירוק לבניין.

במידה ונדרשת קבלת תו "בניין ירוק" למבנה, אחראי מלווה הבניה הירוקה לריכוז והגשת מסמכי התקן לבחינה מקדימה של מכון התקנים על מנת לקבל אישור מקדים לפרסום הפרויקט כפרויקט "ירוק".

איך מקבלים אישור לבניין ירוק קודם להקמתו?
א.יש לתכנן את הבניין על מערכותיו השונות ע"פ הנחיות התקן הישראלי לבניה ירוקה (ת"י 5281) ויתר תקני הבניה המגדירים את התכן התרמי והאקוסטי של הבניין.

ב.יש להגיש את התכנון הראשוני למכון התקנים לצורך בחינת התאמת התכנון לתקן.

ג.יש ללוות את התוכניות המוגשות בהסברים ובטבלת ניקוד המתייחסת לסעיפי התקן ומראה עמידה בדרישות התקן ברמה המצדיקה מתן תו בניה ירוקה.

איזה בניינים יכולים לקבל תו בניין ירוק?
התקן הישראלי מתייחס כרגע לבנייני מגורים (בתים פרטיים ובנייני מגורים רבי קומות) ובנייני משרדים. התקן נמצא כרגע בתהליכי הרחבה לסוגי מבנה נוספים כגון מבני ציבור, בתי ספר, בתי חולים, מבני תעשייה ומסחר וכו'.

לייעוץ בנושא בנייה ירוקה – צרו קשר

 

לייעוץ בנושא טיפול בפסולת – הקלק כאן

מים אפורים

האם הכנת תשתית לניצול מים אפורים בעת בניית מים אפורים נוגדת את החוק?
לא. אין כל מניעה חוקית בהכנת תשתית שתאפשר שימוש עתידי במים אפורים.

איך מתכננים ומקימים מערכת מים אפורים?
כאמור – סוף מעשה במחשבה תחילה. יש להזמין יועץ בניה ירוקה או יועץ מים אפורים להשתלב בתכנון כבר משלביו הראשוניים על מנת להימנע מאילוצים שיפריעו בהמשך להקמת המערכת או שייקרו את הקמתה. יועץ מים אפורים יבחן את הטופוגרפיה המקומית ויציע לאדריכל פתרון שיענה לצרכים ולתנאים הספציפיים של המזמין בהתאמה לטופוגרפיית השטח בו יבנה הבית.

האם ניתן להקים מערכת מים אפורים לבית קיים?
כן, זה אפשרי בדרך כלל. יועץ מים אפורים יוכל להתרשם מכמות המים האפורים שמייצרת המשפחה, לבחון את הטופוגרפיה המקומית ואת מבנה הבית. על סמך נתונים אלה ימליץ היועץ על סוג המערכת או על חלופות אפשריות במידה וניתן להתקין סוגי מערכות שונים.

מהו סוג מערכת טיהור המים המועדפת?
לא ניתן להמליץ על סוג המערכת המועדף בלי להכיר את הטופוגרפיה המקומית, תוכנית הבית, צרכי המשפחה, מנהגי המשפחה. את מערכות טיהור המים ניתן לתכנן באופן שתספקנה מים ברמות טיהור שונות בתלות ברמות הסינון והטיהור וכמובן ברמת העלות.

האם המים האפורים אינם פוגעים בקרקע ובצמחיה המושקית במים האפורים המטופלים?
מניסיון רב שנים של משתמשים במים אפורים עולה כי הצמחים נהנים ומתפתחים היטב. טיב המים נקבע כמובן ע"פ מקור המים. ככל שהמים המטופלים נקיים יותר (מים ממכונת כביסה בה אין משתמשים באבקת או נוזל כביסה, מים ממקלחות שהרחצה בהן נעשית עם סבון צמחי) וככל שמערכת הסינון והטיפול טובה יותר, התוצאות יהיו טובות יותר.