תכנון ביישובי משגב על פי עקרונות הקיימות

המאמר האחרון עסק בשכונות ירוקות ובעובדה, שלא תמיד הן עומדות בצפיות הנתלות בהן. המאמר נחתם באזכור קצרצר של מסמך משגבי חדש שעניינו הנחיות תכנון "ירוק" לשכונות חדשות במשגב. הבטחתי להרחיב, ואכן בכך, יעסוק המדור הפעם. עם זאת, לבקשת אחד מקוראי המדור,  אתחיל בהתייחסות תמציתית להכנות הנדרשות לשילוב מערכת מים אפורים בבית, בין אם מדובר בתכנון של בית חדש,  ובין, אם בשיפוץ בית קיים.

הכנות להתקנת מערכת מים אפורים

קיימות מערכות מסוגים שונים לטיפול במים אפורים. המכנה המשותף לכולן הן ההכנות להתקנה, אותן רצוי לבצע במהלך בניית או שיפוץ הבית:

א. בחירת מיקום העמדת המערכת
ב. הפרדת המקלחת, כיור הרחצה ומכונת הכביסה מצנרת הביוב, והוצאת צינור המנקז אותם החוצה, למקום בו תעמוד המערכת
ג. הכנת שקע חשמל מוגן מים בקרבת המקום, המתוכנן למערכת

בחירת מיקום המערכת, חשובה. המים צריכים להגיע אליה בזרימה חופשית. לכן, עליה להיות נמוכה מיציאת המקלחת/כיור/מכונת כביסה ובשיפוע שיבטיח זרימה רציפה. קרבת המיקום המתוכנן למערכת לבריכת ביוב, גם היא חשובה. אם אין משתמשים במים האפורים גם להדחת אסלות, בחורף, כאשר אין משקים, יוזרמו המים האפורים לביוב. נקודת החשמל תאפשר הפעלת משאבה, ברז חשמלי או מערכת בקרה, במידה ונרצה בהם.

עד כאן בנושא ההכנות. בהמשך נחזור ונרחיב נושא זה על יתרונותיו ובעיותיו.

מסמך הנחיות לתכנון שכונות ירוקות במשגב

המסמך הוכן ע"י צוות רב מקצועי מתנדב של תושבי משגב, אדריכל ד"ר נועם אוסטרליץ, שנשכר לשם כך על ידי המועצה, וגלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף סביבה וקיימות במועצה. הצוות כלל מתכננים ומתכננות מתחומים רלוונטיים כאדריכלות, אדריכלות נוף, תכנון ערים, גנים וסביבה, מלווי בניה ירוקה וגורמים אחרים שעיסוקם תב"עות – תכניות בניין עיר של ישובים. המסמך יציע למתכנני תב"עות חדשות (או שינויים בוותיקות), הנחיות, האמורות להוביל לתכנון שכונות חדשות במשגב, כשכונות ירוקות. גם מי שמתכננים תכנון מפורט של שכונה חדשה על סמך תב"ע ותיקה, יוכלו לאמץ חלק ניכר מהנחיות המסמך. בכך יובילו לתכנון שכונה זו כמקיימת יותר.

המסמך מתייחס לשבעה פרקים:

 1. התאמה לטופוגרפיה והשתלבות בנוף הגלילי
 2. תכנון שטחים פתוחים בתפיסה אקולוגית
 3. תכנון חברתי, קומפקטיות ואפיון שטחים פתוחים
 4. תכנון רחובות בעדיפות להולכי רגל
 5. תכנון רחובות בתפיסה אקולוגית
 6. בניה ירוקה
 7. תכנון אסטרטגי לישוב לדורות

שכונה שהתכנון וההקמה שלה יהיו בהתאם להנחיות המפורטות בשבעת הפרקים לעיל, תהיה שכונה ירוקה.

להלן פירוט תמציתי של חלק מהנושאים המפורטים במסמך. ההנחיות מגדירות את שלב התכנון לו רלוונטי כל נושא, מי המתכנן האמור לממשו ומה המטרה או היעד, אליו יש להגיע. המסמך, אף כי הוא מקיף בהסתכלותו, בנוי באופן מצומצם, בהיר ונוח לקריאה ולשימוש. שכונה שתתוכנן ותוקם על פי מסמך זה, תתאפיין במרכיבים המקיימים הבאים:

 • התאמה לטופוגרפיה, צמצום חציבה והפרת קרקע.
 • עידוד תנועה לא ממונעת – רוחב הכבישים בה יהיה תקני, אך תנועה לא מנועית תהיה בעדיפות.
 • המדרכות תהיינה מוצלות. צירי התנועה יאפשרו הליכה נוחה ובטיחותית בשכונה, וממנה למרכז הישוב.
 • השטחים הציבוריים בשכונה יתוכננו מראש בראייה קהילתית כוללת, על סמך פרוגרמה יישובית כוללת שתוכן, כדי לשמר ולחזק את האיכות האקולוגית של הישוב.
 • תכנית השצ"פים ביישוב תנגיש אותם לכל סוגי האוכלוסייה, תזמן מפגשים חברתיים ותשתלב בדרכי השכונה. התאורה הציבורית תהיה פונקציונאלית, ותפחית זיהום אורי (תאורה החודרת לחלונות הבתים בלילה, מפריעה לבעלי חיים ליליים ונראית למרחוק שלא לצורך).

שכונה ירוקה ומקיימת היא שכונה שהבנייה בה היא בניה ירוקה. מבני ציבור וחינוך שיוקמו בה, ייבנו על פי תקן בניה ירוקה למבני חינוך ומבנים להתכנסות ציבורית.

בתים פרטיים צמודי קרקע, המאפיינים את יישובי משגב, נעדרים מהתקן הישראלי לבניה ירוקה. המסמך מנחה הכנת "מתווה מקומי שיכלול נושאי בניה ירוקה שיוגדרו כחובה, ותחומים בהם יש לעמוד בסטנדרט מתקדם ויעיל מהמקובל".

בתכנון שכונה חדשה ביישוב ייושמו מסקנות ולקחי תהליך "ישוב לדורות" של אותו יישוב. תהליך התכנון יכלול מרכיבי שיתוף ציבור, שישולבו בו בשלבים שונים.

הנושאים שפורטו לעיל מייצגים חלק מכלל הנושאים ותת הנושאים המפורטים במסמך, שהעבודה עליו טרם נשלמה. לאחר גיבושו, יוגש המסמך לאישור מליאת המועצה. אישור זה יקנה לו מעמד של מסמך מנחה למתכננים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *