מפעלי מיון והפרדה

מיון והפרדה של פסולת מעורבת מתבצעת בחלק מהמדינות במפעלים אליהם מתרכזת הפסולת המעורבת. במתקנים אלה מתבצעים תהליכי המיון וההפרדה בשני אופנים עיקריים: ידני ואוטומטי. ניתן לשלב את תהליכי המיון והפרדה ידנית והאוטומטית לתהליך משולב שחלקו ידני וחלקו אוטומטי. ההשקעה בקו מיון והפרדה אוטומטי גבוהה יותר מההשקעה בקו הידני ולעומת זאת עלויות התפעול השוטף של קו ידני גבוהות יותר מעלויות התפעול (או האחזקה) של קו אוטומטי.

מיון והפרדה ידנית

בשיטה הידנית מוסעת הפסולת על מסוע כאשר מצידיו עומדים עובדי מיון האחראים כל אחד על שליית סוג או סוגי פסולת מסוימים מהפסולת הלא אורגנית מהמסוע. לצידו של כל עובד מוצב מיכל עבור כל אחד מסוגי הפסולת עליהם הוא מופקד ובו הוא מניח את הפסולת שהוא מוריד מהמסוע. כמות עובדי המיון מותאמת לכמות הפסולת הלא אורגנית המוסעת על המסוע וסוגיה.
מהירות המסוע מותאמת לכמות העובדים באופן המבטיח כי אחרי שהפסולת עוברת את עובד המיון האחרון נותרת על המסוע פסולת אורגנית בלבד וכל הפסולת הלא אורגנית הופרדה ידנית על ידי עובדי המיון לסוגיה השונים.

הפסולת האורגנית הנותרת על המסוע מועברת למפעל טיפול בפסולת אורגנית בו מייצרים ממנה ביוגז וממנו חשמל או גז מתאן בריכוז גבוה המוכנס לרשת הגז הטבעי או משמש לתידלוק רכבים.

בסוף קו המיון וההפרדה מוצבת עמדת אריזה שבה מכבש/דחסן משולב במערכות קשירה, שקילה ואריזה. המכבש/דחסן דוחס את הפסולת הממוינת לחבילות ע"פ סוג החומר (פחיות, קרטונים פלסטיק לסוגיו וכו').
בעמדת האריזה נקשרות החבילות, נשקלות ומועברות למשלוח למפעלי מיחזור שונים הקולטים חומר זה כחומר גלם לתהליכי הייצור שלהם.

מיון והפרדה אוטומטית

בשיטה ההפרדה האוטומטית עוברת הפסולת מספר שלבים הכוללים:

א.מערכת לפתיחת שקיות הזבל

ב.הפרדה מיכנית ראשונית – באמצעות תוף בורגי מחורר (טרומל) המסתובב ומעביר דרכו את הפסולת המעורבת. מרכיבי פסולת הגדולים מקוטר חורי התוף נעים קדימה בעוד חלקי הפסולת הקטנים מקוטר חורי התוף נופלים על מסוע העובר מתחת לתוף ומסיע את רכיבי הפסולת הקטנים להמשך טיפול. מקובלת הפרדה ראשונית של 120 מ"מ.

ג.הפרדה מיכנית משנית – תוף בורגי מחורר (טרומל) שקוטר חוריו 60 מ"מ. הנחת העבודה היא שרוב הפסולת שרכיביה קטנים מ- 60 מ"מ היא פסולת אורגנית.

ד.מיון והפרדה אוטומטיים של הפסולת הלא אורגנית – המיון וההפרדה מתבצעים במתקנים שונים בהם משולבים חיישנים ואמצעי הפרדה אוטומטיים המנצלים את השונות בתכונות פיזיקאליות שונות של החומרים. אמצעי הפרדה אלה כוללים נפות רוטטות, מסועים המוצבים בשיפועים שונים, מגנטים השולפים רכיבי פסולת מברזל, מתקנים המשרים זרמי מערבולת להפרדת מתכות לא ברזליות כנחושת ואלומיניום, מתקנים היוצרים זרמי אויר המפרידים בין שקיות ניילון , קרטונים, מיכלי פלסטיק וזכוכית כאשר את האחרונים ניתן להפריד ע"פ גודלם הפיזי, צבעם ומשקלם. הפסולת מוסעת במסועים לתחנות שונות בהן מוצבים מתקני ההפרדה השונים כאשר כל תחנה עוצרת ואוצרת חלק מהפסולת המתוכנן להיאסף במיכלים או מכולות המוצבות בה.

ה.אריזה ושקילה – כאשר המיכלים השונים המוצבים בתחנות המיון וההפרדה מתמלאים, מועברת הפסולת הממוינת שבהם לעמדת האריזה. הדחסן דוחס את הפסולת הממוינת לחבילות ע"פ סוג החומר (פחיות, קרטונים פלסטיק לסוגיו וכו') קושר אותן, שוקל אותן ומכין אותן למשלוח למפעלי המיחזור השונים הקולטים חומר זה כחומר גלם לתהליכי הייצור שלהם.

תהליכי מיון והפרדה – משולבים

ניתן לשלב בין השיטות השונות ולהתחיל את קו המיון וההפרדה הידניים עם תוף או תופי הפרדה מיכנית. ניתן לתכנן מראש שחלק מהמרכיבים יאספו ע"י מערכות ממוכנות שישולבו לפני או אחרי קו ההפרדה הידני.

להלן תמונות שצולמו במפעל מיון והפרדה משולב Los Lomas ליד מדריד ספרד:

מפעל מיון והפרדה במדרידמסוע להפרדת פסולת